BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz Ezgi BİTEK, Neşe ULUKOCA, Erdal TEKİN, Kezban GÜMÜŞ UMUCU,Şebnem TOSUN ERGİN
ENGELLİ YAŞLI BİREYLER İLE AİLELERİNE YÖNELİK BİR PROJE ÖRNEĞİ “MUTLU İLKBAHAR PROJESİ”
 
Amaç: Yaşlı nüfusunun artması sonucu engellilik, kronik hastalıklar, bakım gereksinimi artmış ve yaşlılara sunulan hizmetler giderek önem kazanmıştır. Bu konu doğrultusunda planlanan projenin amacı yaşlı bakımı programı öğrencileri tarafından toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinci ile yatağa bağımlı engelli yaşlılar ve bakım vericilerine yönelik sağlık ve sosyal hizmet desteği verilmesi ve bakım hizmetlerinin evde sunulmasıdır. Gereç ve Yöntem: Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Engelli Evde Bakım Hizmet Modeli’nden faydalanan özellikle yatağa bağımlı engelli yaşlılar ile bakım vericilerinden oluşan 111 gönüllü kişi projeye dahil edilmiştir. Kırklareli il merkezi ve merkeze bağlı köylerde 22.02.2018-18.05.2018 tarihleri arasında yaşlı bakımı programı ikinci sınıf öğrencileri (30 öğrenci) tarafından ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İş birliği içerisinde bulunulan kurumlardan ulaşımın sağlanması için araç, hasta bakımı için sarf malzeme, sağlık okuryazarlığını geliştirmek amacıyla evde sağlık hizmetlerine ilişkin broşürler temin edilmiştir. Ziyaretlerde herhangi bir sorunla (tıbbi, güvenlik, ihmal/istismar) karşılaşıldığında ilgili kurumla iletişime geçilmiştir. Bulgular: Haftada iki kez olmak üzere toplamda 348 engelli yaşlı bireye ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler yaşlı bireylerin durumlarına göre planlanmış olup her aile en az iki kez ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde en çok yapılan girişimler; engelli yaşlı bireylerin, ailelerinin ve bakıcılarının özbakım hakkında bilgilendirilmesi ve özbakım uygulamalarının yapılması, ev kazaları ve düşme riskinin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması, akılcı ilaç kullanımlarının uygulanmasıdır. Sonuç: Engelli yaşlı bireyler ile aileleri projeden oldukça memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Projede yer alan bakım verenlerin bilgilendirilmesi sonucu engelli yaşlı bireylere verilen bakımın kalitesinin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerimize profesyonel çalışma yoluyla meslek hayatına katkı sağlayacak güzel bir deneyim kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Engelli, Bakım, Öğrenci 


Keywords: