BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem KURTOĞLU, Bahar VARDIR İNKAYA
GERONTOLOJİ HEMŞİRESİ GÖZÜNDEN YAŞAM KALİTESİ
 
Ülkemizde ve tüm dünyada yaşlı nüfus etkileyici bir ivme ile artmaktadır. Yaşlılık bireyin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden değişimler yaşadığı kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreçte fiziksel güç ve üretkenlik azalır, yeti yitimleri meydana gelir, kaza riski ve hastalıklara yakalanma sıklığı artar. Yaşlılığa iyi hazırlanmayan/ yaşam kalitesi düşük bireylerde sağlık problemleri daha fazla görülür, bağımlılık düzeyi, hastalıkların tedavi süresi ve maliyeti artar. Dolayısı ile olumsuz sonuçları bireye, sağlık sistemlerine ve ülke ekonomisine yansır. Yaşlı nüfusun artışındaki hız dikkate alındığında sosyal, ekonomik, çevresel ve sağlık politikalarının hızlı bir şekilde düzenlenip artan yaşlı nüfusun etkilerini kompanse edememesi durumunda pek çok alanda kriz oluşma riski söz konudur. Bu bağlamda yaşlı nüfusun yaşam kalitesi ne denli artarsa bağımlılık oranı ve ekonomik giderleri o denli azalacaktır. Yakın gelecekte yaşlı nüfusun ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik düzeylerinde belirleyici bir faktör olacağı öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun potansiyel durumunun değerlendirebilen, tehditleri fırsatlara çevirebilen ülkeler üstün konumda olacaktır. Tüm bunların temelinde yaşam kalitesi yükseltilerek, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyon yer almaktadır. Yaşlıların kronik hastalıkları, sağlığı geliştiren ve iyileştiren stratejiler ile azaltılmadıkça yaşlı nüfusun sağlık sisteminden talepleri artacaktır. Yaşlıların tıbbi bakım konusunda talepleri arttıkça, yaşlılara hizmet sunan iş gücüne ihtiyaç da artacaktır. Mevcut durumda yaşlılara hizmet sunan uzmanlaşmış sağlık çalışanı sınırlı sayıdadır Çok yönlü geriatrik değerlendirme ile yaşlının gereksinimlerini saptayabilen, yaşam kalitesini yükseltecek girişimleri planlayıp uygulayabilen, bu alanda uzman sağlık personeli yetiştirilmesi öncelikli hedeflerden olmalıdır. Bu bağlamda geriatri/ gerontoloji hemşireliği eğitiminin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması alanda uzman hemşire sayısının artırılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Yaşlı Nüfus, Yaşlılık Algısı 


Keywords: