BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem DEMİR ÇELEBİ, Müge YÜKSEL
YAŞLILIK HİZMETLERİNİN ETKİLİLİĞİ İÇİN ZARURİ BİR ALAN: PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
 
Yaşlılara sunulan hizmetlerdeki temel amaç, onların kendilerine yetebilen mutlu birer birey olmalarını sağlamaktır. Bu hizmetlerin alınması yaşlılar açısından bir hak olduğu kadar, diğerleri açısından da bir görevdir (Ersanlı, 2008). Yaşlılara ve müstakbel yaşlı adayları olan gençlere refah içinde bir hayat sürmek için devlet ve vatandaşlar, üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Yaşlılar için verilecek hizmetin temel amaçları; kendi evlerinde bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak; yaşlılık, evsizlik, bakım gereksinimi gibi durumlara uyum sağlayabilecekleri alternatif yerleşim olanakları sunmak; fiziksel ya da mental hastalık nedeniyle gereksinim duyulan durumlarda uygun hastane koşulları oluşturmak şeklinde özetlenebilir (Gökkoca ve Baharlıetiler, 1999). Bir toplumda yaşlıların huzur içinde bir ömür sürmeleri, yaşlılar açısından mutluluk verici olduğu kadar, genç kuşakların geleceğe umutla bakması açısından da önemlidir. Yaşlılara sunulan hizmetler düzenlenirken, yaşlıların bu dönemde yaşadıkları problemler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Yaşlıların yaşadıkları sorunların, psikolojik, sosyal, biyolojik, fiziksel ve ekonomik yönleri tek tek ele alınmalı; yaşlı bireylerin huzurlu bir ömür sürmeleri için yaşlıyla ilgili bütün sistemler birlikte çalışmalıdır (MacAdam, 2008). Yaşlı bireyin yaşlılık dönemine hazırlanması, kendini birçok bakımdan güçlendirmesi ve yaşadığı uyum problemleri ve diğer psikolojik sıkıntılarının atlatılması bakımından psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri oldukça önemlidir. Yaşlının güçlendirilmesi ve mutlu bir hayat sürdürmesi için psikolojik danışmanlara büyük roller düşmektedir. Bu çalışmada, yaşlılar için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilerek dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus, yaşlıların yaşadıkları problemler, yaşlılara sunulan hizmetler ile bu hizmetlerin etkililiğini artırılması açısından psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamalarının önemine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Psikolojik Danışma, Rehberlik 


Keywords: